image banner
HĐND Nghĩa Hưng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết Lượt xem: 6
Lượt xem: 48

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Nghĩa Hưng đã chú trọng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi cao, đi vào thực tế cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Nghĩa Thái.
Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Nghĩa Thái.

Đồng chí Sái Hồng Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết: Xác định tầm quan trọng của việc ban hành nghị quyết, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, điều hành các ban của HĐND huyện chủ động sớm trong tiếp cận, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp. Tham gia ngay từ đầu quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết, các cuộc họp về nội dung dự thảo, các hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và sắp xếp thời gian khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động... từ đó, trao đổi với cơ quan soạn thảo để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo nghị quyết, qua công tác thẩm tra, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau được Thường trực HĐND huyện trao đổi kỹ với UBND huyện để đi đến thống nhất trước khi trình HĐND huyện. Các ngành chuyên môn luôn nâng cao trách nhiệm trong việc soạn thảo dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, thu thập thông tin, mục tiêu đề ra phải sát thực tế và có tính khả thi cao; phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Chú trọng làm tốt việc tham vấn ý kiến nhân dân, ý kiến đối với đối tượng chịu sự tác động để nghị quyết khi ban hành mới đảm bảo tính khả thi. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của mình, xác định rõ trách nhiệm trước cử tri và trước tập thể HĐND; dành thời gian thỏa đáng để thu thập thông tin, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, chuẩn bị ý kiến thảo luận chu đáo để tham gia ý kiến thảo luận tại kỳ họp. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong việc biểu quyết thông qua các nghị quyết, tạo tiền đề để các nghị quyết, kết luận kỳ họp sớm được triển khai đi vào cuộc sống. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết được Thường trực HĐND huyện rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ họp. Đặc biệt, HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ngành, các địa phương chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết để kiểm chứng tính đúng đắn, phù hợp, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện ban hành...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua 10 kỳ họp, HĐND huyện Nghĩa Hưng đã xây dựng và ban hành 67 nghị quyết. Các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đã được triển khai thực hiện theo quy định, không có hạn chế, vướng mắc; đặc biệt đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính và đầu tư công đã có tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua các kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành 41 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư công, chiếm trên 50% tổng số nghị quyết được ban hành. Nội dung chủ yếu quyết định các vấn đề về điều hành ngân sách Nhà nước và hoạt động đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đối tượng đầu tư công khác. Sau khi được ban hành, các nghị quyết thuộc lĩnh vực này đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Điển hình như nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có hiệu quả rõ nét nhất và mang tính thực tiễn cao. Thực hiện Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 6-7-2022 của HĐND tỉnh Nam Định Ban hành Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm, đây là cơ sở quan trọng để thực hiện phương án phân bổ, hỗ trợ vốn cho các địa phương trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023; 3 thị trấn đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh.  

Thời gian tới HĐND huyện Nghĩa Hưng tiếp tục bám sát các quy định pháp luật để tuân thủ quy trình, vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền trong việc xây dựng và ban hành nghị quyết. Nâng cao chất lượng thẩm tra nội dung nghị quyết. Nâng cao kiến thức chuyên môn, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đại biểu HĐND huyện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND. Thường xuyên rà soát những nghị quyết, quy định đã không còn phù hợp để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn từng giai đoạn. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, chú trọng hoạt động thông tin tuyên truyền và giám sát của thường trực, các Ban của HĐND huyện để nghị quyết được triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

Tin mớianh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Đội 10 Xã Nghĩa Phong- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Mail. tranthudo1970@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang