image banner
Tin mớianh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
104kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
2 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
3 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
4 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
5 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
6 Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
7 Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
8 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
9 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
10 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
11 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
12 Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
13 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
14 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
15 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
16 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
17 15. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
18 16. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
19 17. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
20 18. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệpvà diêm nghiệp có mức sống trung bình Lao động TBXHUBND xã Nghĩa Phong
123456
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Đội 10 Xã Nghĩa Phong- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Mail. tranthudo1970@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang