image banner
Bài tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
Lượt xem: 119
Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
anh tin bai

 

Toàn hệ thống chính trị tích cực thực hiện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Tích cực thực hiện các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; giới thiệu biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 9/6/2023 của Huyện ủy Nghĩa Hưng về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023; Ban chấp hành Đảng ủy xã Nghĩa Sơn xây dựng Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 20/6/2023 hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 như sau:

1. Đối tượng tham dự giải

Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...). Các bài tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức, nhân cách, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Về tác phẩm: Là các tác phẩm thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

- Các ban, ngành, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Thống kê làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy ủy chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả Giải Búa liềm vàng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các đơn vị, tổ chức bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

2. Thể lệ giải

Thực hiện theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) ban hành kèm theo Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương (được đăng tải trên Website của Tạp chí Xây dựng Đảng: www.xaydungdang.org.vn).

3. Hồ sơ, thời gian nhận tác phẩm dự Giải

3.1. Hồ sơ tham dự GiảiThực hiện như quy định tại Thể lệ Giải Búa liềm vàng ban hành kèm theo Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.

3.2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

Thời gian đăng, phát tác phẩm dự Giải được tính từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/10/2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2023 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Xây dựng Đảng, Tòa nhà 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Tin mớianh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 1 757
  • Tất cả: 85392
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Đội 10 Xã Nghĩa Phong- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Mail. tranthudo1970@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang